bảng giá dịch vụ

Bảng giá sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục từng dịch vụ chính xác nhất.

DỊCH VỤ FACEBOOK

Like, cảm xúc

Tăng Like, tim, haha,…bài viết

12đ

Comment

Comment bài viết

300đ

Mắt view

Mắt xem Livestream

60đ

Đánh giá 5* cho fapage

Đánh giá 5* cho fapage

1.000đ

Follow, Sub

Tăng Follow, sub, like fanpage, profile

50đ

Share

Chia sẻ bài viết

20đ

Checkin Fanpage

Lượt Checkin cho fanpage

700đ

Member Group

Thành viên nhóm

30đ

DỊCH VỤ TIKTOK

Like video

Like – tim video Tiktok

32đ

Comment

Comment video Tiktok

600đ

Mắt Live

Mắt Livestream

30đ

Follow Profile

Follow Profile, kênh tiktok

80đ

Share

10đ

Yêu thích video

Lưu video yêu thích

20đ